WSAD

Ogólnopolskie Warsztaty ze Statystyki i Analizy Danych to konferencja organizowana przez Studenckie Koło Naukowe Matematyków Politechniki Krakowskiej.

Obecna edycja jest już jedenastą. Ta edycja jest wyjątkowa ze względu na zaproszonych gości, ale także dlatego, że odbędzie się konkurs na najlepszy referat studencki.

Już 25 i 26 maja będzie można wziąć udział w zdalnych wykładach i warsztatach prowadzonych przez zaproszonych gości zarówno ze świata naukowego jak i profesjonalnego.

W ramach części warsztatowej każdy z uczestników będzie mógł poczuć na własnej skórze jak rozwiązuje się problemy z zakresu analizy danych i statystyki w praktyce.

Część wykładowa natomiast ma na celu poszerzyć horyzonty uczestników zarówno ze strony praktycznej jak i teoretycznej. Odbędą się również sesje referatów studenckich. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu.

CZĘŚĆ WYKŁADOWA

Tegoroczni Goście

Kluczową rolę w przebiegu konferencji pełnią wykłady i szkolenia wygłaszane przez zaproszonych gości. Składający się z ekspertów z branży, którzy posiadają zaawansowane wykształcenie w dziedzinach matematyki, statystyki, informatyki, a także praktyczne doświadczenie w pracy z danymi. Są to ludzie, którzy zajmują się analizą danych i statystyką w różnych kontekstach, takich jak biznes, nauka, polityka, medycyna, ekonomia czy marketing. W swoich wystąpieniach korzystają z różnych narzędzi i technik, takich jak wizualizacje, analiza trendów, statystyki opisowe, modele prognostyczne czy uczenie maszynowe, aby pomóc słuchaczom w zrozumieniu przedstawianych danych.

 

Referaty Studenckie

Nieodłączną częścią konferencji są referaty wygłaszane prez Studentów.

Metody analizy danych wykorzystywane w sporcie na przykładzie piłki nożnej i szermierki.

WYKŁAD 

Tomasz Górecki – polski matematyk i statystyk, doktor habilitowany nauk technicznych. Specjalizuje się w statystyce matematycznej, analizie danych oraz systemach uczących się. Profesor na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

STRESZCZENIE

Wykład dotyczy zastosowania analizy danych w sporcie, konkretnie w piłce nożnej i szermierce, oraz prezentuje wyniki badań związanych z przewidywaniem urazów oraz optymalizacją treningów. Wykorzystuje zaawansowane techniki statystyczne i matematyczne, takie jak uczenie maszynowe i sztuczna inteligencja, do analizy danych sportowych w celu lepszego zrozumienia i przewidywania wyników sportowych. Omawia także konkretne przypadki, w których technologie te były stosowane, w tym projekty badawcze z KKS Lech Poznań i AZS UAM w Poznaniu.

Metody regularyzacyjne do analizy danych wielowymiarowych.

WYKŁAD 

Malgorzata Bogdan jest profesorem w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Wroclawskiego i w Departamencie Statystyki Uniwersytetu w Lund w Szwecji. Zajmuje sie konstrukcja i analiza wlasnosci metod do analizy danych wielowymiarowych oraz ich zastosowaniami do analizy danych genetycznych, medycznych, astronomicznych i finansowych.

STRESZCZENIE

Techniki regularyzacyjne to obszerna grupa metod sluzaca do stabilizacji wariancji estymatorow w zlozonych modelach statystycznych. Poprzez odpowiedni dobor techniki mozna zredukowac wariancje lub zidentyfkowac nisho-wymiarowa strukture modelu generujacego dane. W czasie wykladu omowimy kilka podstawowych metod regularyzacji: estymator Jamesa-Steina, regresje grzbietowa, LASSO i SLOPE i podamy ogolne reguly konstrukcji takich metod. Zaprezentujemy rowniez zastosowanie tych metod do analizy danych genetycznych i w finansowym problemie konstrukcji ”optymalnego” portfela.

Salesforce CRM: Unleashing the power of Data for a Brighter Career Path.

Wykład 

I am a Tech Solution Manager for Philip Morris International, a Fortune 500 company. Originally from India, I now live and work in Krakow, bringing a unique global perspective to my work. Over the past decade, l’ve driven digital transformation for enterprise businesses, mastering the art of implementing multi-cloud omnichannel solutions to maximize ROl and customer success. My journey has taken me through multiple roles, from Developer to Tech Solution Manager, and across different countries. I’m passionate about building teams and products that drive business growth and deliver exceptional customer experiences. I look forward to sharing my insights into the world of Salesforce CRM and the power of data with you.”

STRESZCZENIE

Unlock the Power of Data with Salesforce: Imagine starting an exciting journey with Salesforce CRM, a tool that helps businesses make smart decisions using data. It’s like being a detective, finding clues in data and solving the mystery of what customers really want. With Salesforce, every customer interaction becomes a chance to learn more and improve your business strategy. It’s not just about finding a job, it’s about discovering a world of opportunities in a community that’s shaping the future. So, come along and let’s explore this path together, learning new skills and building a career that can take you places.

Łańcuchy Markowa i regeneracyjny bootstrap blokowy.

WYKŁAD

Jestem absolwentką studiów drugiego stopnia na Wydziale Matematyki
Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej (AGH). Aktyalnie robię podwójny
doktorat polsko-francuski. Moje badania skoncentrowane są na metodach
bootstrap dla regeneracyjnych łańcuchów Markowa, ze szczególnym
uwzględnieniem ich uogólnienia na przypadek wielowymiarowy.

STRESZCZENIE

W swoim wystąpieniu skoncentruję się na przedstawieniu podstawowych
własności i definicji związanych z łańcuchami Markowa. Omówię główne
idee bootstrapu dla przypadku i.i.d oraz jego możliwe uogólnenia na
przypadek danych zależnych. W prezentacji skupiem się na przedstawieniu
konkretnych zastosowaniu bootstrapu  w kontekście łańcuchów Markowa.
Wykład będzie zawierać liczne przykłady ilustrujące teoretyczne pojęcia,
jak również praktyczne zastosowania na rzeczywistych zbiorach danych.

Kontakt

sknm.kontakt@gmail.com