O Nas

   JAKUB PTAK

Komitet organizacyjny

Studenckie Koło Naukowe Matematyków Politechniki Krakowskiej

SKNM

Studenckie  Koło Naukowe Matematyków Politechniki Krakowskiej zawiązało się i zostało wpisane do rejestru kół naukowych PK w grudniu 2001 roku. Studenckie Koło Naukowe Matematyków Politechniki Krakowskiej to organizacja studencka skupiająca pasjonatów matematyki na uczelni. Celem koła jest rozwijanie zainteresowań matematycznych oraz propagowanie wiedzy z tej dziedziny poprzez organizowanie wykładów, seminariów, warsztatów i konferencji. Członkowie koła mają możliwość współpracy z wykładowcami i naukowcami z Politechniki Krakowskiej oraz innych ośrodków akademickich w kraju i za granicą.

Kontakt

kontakt@wsad.pl